POKL - Zamknięcie konkursów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zamknięcie konkursów

Zamknięcie konkursów

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 12:22
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż z dniem 31 grudnia 2010 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Konkursy otwarte nr I/6.1.1/A/10, II/6.1.1/C/10, III/6.1.1/B/10 w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

- Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10 w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

- Konkursy otwarte nr I/6.2/B/10, II/6.2/C/10, III/6.2/A/10 w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

- Konkurs otwarty nr I/6.3/A/10 w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

- Konkursy otwarte nr I/7.2.1/A/10, II/7.2.1/B/10 w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10 w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej

- Konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 w ramach Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

- Konkursy otwarte nr I/8.1.1/B/10, II/8.1.1/C/10, III/8.1.1/D/10, IV/8.1.1/A/10 w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

- Konkursy otwarte nr I/8.1.2/A/10, II/8.1.2/B/10 w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

- Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/10, w ramach Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Uzasadnienie:
Zamknięcie konkursów wynika z zapisów zawartych w poszczególnych Dokumentacjach konkursowych opracowanych na podstawie Planów Działania na rok 2010 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących dla poszczególnych priorytetów komponentu regionalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl
oraz w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 71 – 39 74 111
bezpłatna infolinia 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad