POKL - Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 15:42
Informujemy, iż z uwagi na małą ilość wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, zmianie uległ planowany termin zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów podany w Dokumentacji konkursowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej.

Pozostałe terminy podane w „Szczegółowym harmonogramie przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, nabór prowadzony dla Konkursu zamkniętego I/6.1.1/PN/10 w terminie od 27 września 2010 r. – 29 października 2010 r.”, zamieszczonym na stronie internetowej instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), nie ulegają zmianie. Zaktualizowana wersja harmonogramu dostępna jest w zakładce Konkursy 2010/Harmonogramy oceny i wyboru wniosków
  Illinois Payday Loans should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad