POKL - Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 15:42
Informujemy, iż z uwagi na małą ilość wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, zmianie uległ planowany termin zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów podany w Dokumentacji konkursowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej.

Pozostałe terminy podane w „Szczegółowym harmonogramie przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, nabór prowadzony dla Konkursu zamkniętego I/6.1.1/PN/10 w terminie od 27 września 2010 r. – 29 października 2010 r.”, zamieszczonym na stronie internetowej instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), nie ulegają zmianie. Zaktualizowana wersja harmonogramu dostępna jest w zakładce Konkursy 2010/Harmonogramy oceny i wyboru wniosków
  pay day loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad