POKL - Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 - aktualizacja

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 15:42
Informujemy, iż z uwagi na małą ilość wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, zmianie uległ planowany termin zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów podany w Dokumentacji konkursowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej.

Pozostałe terminy podane w „Szczegółowym harmonogramie przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, nabór prowadzony dla Konkursu zamkniętego I/6.1.1/PN/10 w terminie od 27 września 2010 r. – 29 października 2010 r.”, zamieszczonym na stronie internetowej instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), nie ulegają zmianie. Zaktualizowana wersja harmonogramu dostępna jest w zakładce Konkursy 2010/Harmonogramy oceny i wyboru wniosków
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad