POKL - Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Drukuj
Email
Czwartek, 23 Grudzień 2010 15:17
Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatora Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”- Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także członków Kapituły pragniemy podziękować za Państwa udział. W wyniku ustaleń powziętych w dniu 29 listopada br. podczas II Posiedzenia Kapituły, na podstawie
§ 6 ustęp 3 Regulaminu Konkursu („Ostateczna liczba projektów, którym zostaną przyznane tytuły (…) może ulec zmianie. Rozstrzygnięcia w tej materii należą do wyłącznej kompetencji Kapituły Konkursu. Kapituła zachowuje również prawo do nieprzyznania tytułu (…)”) podjęte zostało rozstrzygnięcie o nieprzyznaniu nagród przewidzianych przez ten Regulamin, tj. tytułów „Najlepszy projekt- Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląsku” oraz wyróżnień „Projekt wyróżniony- Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląsku”.
Tym samym Kapituła zadecydowała o zakończeniu Konkursu.
Jednocześnie zaproponowany został inny sposób docenienia czterech inicjatyw, nadesłanych na Konkurs, tj. projektów:

L.p.

Priorytet

Nr projektu

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

1.

Priorytet VII

POKL.07.01.01-02-091/10 

Gmina Miejska
Głogów
/Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

„Aktywni i efektywni”

2.

Priorytet VII

POKL.07.02.01-02-023/08

Forum Aktywności
Lokalnej

„Nowy zawód- Szansą na
powrót z uzależnienia”

3.

Priorytet IX

POKL.09.05.00-02-014/09

Fundacja Pomocy
Szkole im. Edwarda
Machniewicza 

„Sami sobie pomagamy” 

4.

Priorytet IX

POKL.09.05.00-02-233/09 

Gmina Polkowice 

„Wykorzystaj swój talent.
Upowszechnienie edukacji
artystycznej na terenie
Gminy Polkowice


Wskazane projekty - w opinii osób oceniających – wyróżniają się nie tylko pomysłem, ale i pomyślną realizacją. Uhonorowanie tych przedsięwzięć – po wyrażeniu zgody przez Beneficjentów- nastąpi poprzez ich zaprezentowanie w Biuletynie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na stronie internetowej Wydziału EFS: www.efs.dolnyslask.pl.

W imieniu Organizatora dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie, życzymy sukcesów w realizacji kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na temat Konkursu, Prac Kapituły oraz Rozstrzygnięcia zamieszczono na stronie www.efs.dolnyslask.pl
  Buy Turinabol UkThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cheap Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad