POKL - Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Drukuj
Email
Czwartek, 23 Grudzień 2010 15:17
Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatora Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”- Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także członków Kapituły pragniemy podziękować za Państwa udział. W wyniku ustaleń powziętych w dniu 29 listopada br. podczas II Posiedzenia Kapituły, na podstawie
§ 6 ustęp 3 Regulaminu Konkursu („Ostateczna liczba projektów, którym zostaną przyznane tytuły (…) może ulec zmianie. Rozstrzygnięcia w tej materii należą do wyłącznej kompetencji Kapituły Konkursu. Kapituła zachowuje również prawo do nieprzyznania tytułu (…)”) podjęte zostało rozstrzygnięcie o nieprzyznaniu nagród przewidzianych przez ten Regulamin, tj. tytułów „Najlepszy projekt- Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląsku” oraz wyróżnień „Projekt wyróżniony- Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląsku”.
Tym samym Kapituła zadecydowała o zakończeniu Konkursu.
Jednocześnie zaproponowany został inny sposób docenienia czterech inicjatyw, nadesłanych na Konkurs, tj. projektów:

L.p.

Priorytet

Nr projektu

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

1.

Priorytet VII

POKL.07.01.01-02-091/10 

Gmina Miejska
Głogów
/Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

„Aktywni i efektywni”

2.

Priorytet VII

POKL.07.02.01-02-023/08

Forum Aktywności
Lokalnej

„Nowy zawód- Szansą na
powrót z uzależnienia”

3.

Priorytet IX

POKL.09.05.00-02-014/09

Fundacja Pomocy
Szkole im. Edwarda
Machniewicza 

„Sami sobie pomagamy” 

4.

Priorytet IX

POKL.09.05.00-02-233/09 

Gmina Polkowice 

„Wykorzystaj swój talent.
Upowszechnienie edukacji
artystycznej na terenie
Gminy Polkowice


Wskazane projekty - w opinii osób oceniających – wyróżniają się nie tylko pomysłem, ale i pomyślną realizacją. Uhonorowanie tych przedsięwzięć – po wyrażeniu zgody przez Beneficjentów- nastąpi poprzez ich zaprezentowanie w Biuletynie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na stronie internetowej Wydziału EFS: www.efs.dolnyslask.pl.

W imieniu Organizatora dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie, życzymy sukcesów w realizacji kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na temat Konkursu, Prac Kapituły oraz Rozstrzygnięcia zamieszczono na stronie www.efs.dolnyslask.pl
  cash advance . But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad