POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10

Drukuj
Email
Środa, 29 Grudzień 2010 09:29
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/10 na projekty innowacyjne PO KL zatwierdzona Uchwałą nr 123/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/10 na projekty innowacyjne PO KL w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej, przypisanego do Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 3 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji  1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  1 244 660,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad