POKL - Informacja dla OPS i PCPR

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja dla OPS i PCPR

Informacja dla OPS i PCPR

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Grudzień 2010 15:22
W związku z nowelizacją Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dniem 1 stycznia oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dniem 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicząca pragnie przedstawić zaktualizowaną Informację dotyczącą zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL. W dokumencie zmianie uległy przede wszystkim zapisy dotyczące warunków udziału beneficjenta w projekcie systemowym.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca skorygowała Załącznik nr 2 do Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL. Korekta polega na zwiększeniu 4 powiatowym centrom pomocy rodzinie (Bielawa, Kłodzko, Oława, Wołów) kwot do wykorzystania na upowszechnienie pracy socjalnej w 2011 roku. Powyższe środki będą wykorzystane na etaty, które są kontynuacją zatrudnienia z lat poprzednich, a których w wyniku omyłki powiatowe centra pomocy rodzinie nie wykazały w zapotrzebowaniu na rok 2011, które przeprowadziła Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). Korekta ww. kwot nie powoduje zwiększenia całkowitej kwoty środków przyznanych tym PCPR. Zmiany w Załączniku nr 2 zaznaczono kolorem niebieskim”.

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL

Środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na rok 2011

Środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na rok 2011
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad