POKL - Informacja dla OPS i PCPR

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja dla OPS i PCPR

Informacja dla OPS i PCPR

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Grudzień 2010 15:22
W związku z nowelizacją Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dniem 1 stycznia oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dniem 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicząca pragnie przedstawić zaktualizowaną Informację dotyczącą zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL. W dokumencie zmianie uległy przede wszystkim zapisy dotyczące warunków udziału beneficjenta w projekcie systemowym.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca skorygowała Załącznik nr 2 do Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL. Korekta polega na zwiększeniu 4 powiatowym centrom pomocy rodzinie (Bielawa, Kłodzko, Oława, Wołów) kwot do wykorzystania na upowszechnienie pracy socjalnej w 2011 roku. Powyższe środki będą wykorzystane na etaty, które są kontynuacją zatrudnienia z lat poprzednich, a których w wyniku omyłki powiatowe centra pomocy rodzinie nie wykazały w zapotrzebowaniu na rok 2011, które przeprowadziła Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). Korekta ww. kwot nie powoduje zwiększenia całkowitej kwoty środków przyznanych tym PCPR. Zmiany w Załączniku nr 2 zaznaczono kolorem niebieskim”.

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL

Środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na rok 2011

Środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na rok 2011
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad