POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/PN/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/PN/10

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/PN/10

Drukuj
Email
Czwartek, 13 Styczeń 2011 13:18
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/PN/10 zatwierdzona Uchwałą nr 176/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/PN/10 w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  Steroid CapsulesThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad