POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Drukuj
Email
Czwartek, 13 Styczeń 2011 14:41
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/10 zatwierdzona Uchwałą nr 177/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/10 w ramach Priorytetu VII, Temat: „Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, przypisanego do Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1 500 000,00 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji nr 1 listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 500 000,00 PLN.
  cash advance loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad