POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Drukuj
Email
Czwartek, 13 Styczeń 2011 14:41
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/10 zatwierdzona Uchwałą nr 177/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/10 w ramach Priorytetu VII, Temat: „Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, przypisanego do Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1 500 000,00 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji nr 1 listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 500 000,00 PLN.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad