POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/10

Drukuj
Email
Czwartek, 13 Styczeń 2011 14:41
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/10 zatwierdzona Uchwałą nr 177/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/10 w ramach Priorytetu VII, Temat: „Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, przypisanego do Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1 500 000,00 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji nr 1 listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 500 000,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad