POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda I

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda I

Drukuj
Email
Środa, 09 Luty 2011 14:08
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10, Runda I zatwierdzona Uchwałą nr 255/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10 Runda I w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 5 000 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 4 załączonej listy rankingowej.
  Difference Between Testosterone Cypionate And EnanthateGetting Payday Loans In California should be thought of many times. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad