POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda I

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda I

Drukuj
Email
Środa, 09 Luty 2011 14:08
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10, Runda I zatwierdzona Uchwałą nr 255/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10 Runda I w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 5 000 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 4 załączonej listy rankingowej.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad