POKL - Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dn. 10 lutego 2011

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dn. 10 lutego 2011

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dn. 10 lutego 2011

Drukuj
Email
Piątek, 11 Luty 2011 11:47
Informujemy, ze w dniu 10 lutego 2011 został wydany znowelizowany dokument Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w którym zostały uwzględnione następujące zmiany:

- Dodano nowy rozdział dotyczący beneficjentów pomocy publicznej (zasady kwalifikowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmioty wyłączone z możliwości uzyskania pomocy)

- Omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące weryfikacji pomocy publicznej na etapie podpisywania umów o dofinansowanie projektu

- Omówiono obowiązki związane z udzieleniem pomocy oraz sprawozdaniem z udzielonej pomocy

- Dodano rozdział dotyczący zasad rozliczania projektów objętych pomocą publiczną na etapie realizacji projektu (m.in. sposób dokumentowania wydatków objętych pomocą, wnoszenie wkładu w różnych formach, sposób przedstawiania wydatków objętych pomocą publiczną we wnioskach o płatność)

- Dodano wzór minimalnego zakresu list kontrolnych dla członków KOP oraz list kontrolnych do weryfikacji pomocy publicznej we wnioskach o płatność oraz przy dokonywaniu kontroli projektu


Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
  Liquid AnadrolThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad