POKL - Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dn. 10 lutego 2011

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dn. 10 lutego 2011

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dn. 10 lutego 2011

Drukuj
Email
Piątek, 11 Luty 2011 11:47
Informujemy, ze w dniu 10 lutego 2011 został wydany znowelizowany dokument Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w którym zostały uwzględnione następujące zmiany:

- Dodano nowy rozdział dotyczący beneficjentów pomocy publicznej (zasady kwalifikowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmioty wyłączone z możliwości uzyskania pomocy)

- Omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące weryfikacji pomocy publicznej na etapie podpisywania umów o dofinansowanie projektu

- Omówiono obowiązki związane z udzieleniem pomocy oraz sprawozdaniem z udzielonej pomocy

- Dodano rozdział dotyczący zasad rozliczania projektów objętych pomocą publiczną na etapie realizacji projektu (m.in. sposób dokumentowania wydatków objętych pomocą, wnoszenie wkładu w różnych formach, sposób przedstawiania wydatków objętych pomocą publiczną we wnioskach o płatność)

- Dodano wzór minimalnego zakresu list kontrolnych dla członków KOP oraz list kontrolnych do weryfikacji pomocy publicznej we wnioskach o płatność oraz przy dokonywaniu kontroli projektu


Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad