POKL - Sprostowanie pomyłki pisarskiej w dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Sprostowanie pomyłki pisarskiej w dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11

Sprostowanie pomyłki pisarskiej w dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11

Drukuj
Email
Poniedziałek, 21 Luty 2011 12:10
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że na str. 18 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego
nr I/8.1.1/E/11 w pkt. 4.4.6 doszło do pomyłki pisarskiej, a mianowicie: zamieszczono błędny zapis dotyczący terminu wysłania pisma informującego wnioskodawcę o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

„4.4.6 Komisja Oceny Projektów powołana przez instytucję organizującą konkurs dokona oceny merytorycznej każdego wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. Pismo informujące wnioskodawcę o wyniku oceny merytorycznej z załączoną kopią Kart oceny merytorycznej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL wszystkich osób oceniających wniosek, bez danych pozwalających na ich identyfikację, będzie wysyłane po zatwierdzeniu listy rankingowej, w terminie 40 dni roboczych od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym.”

Prawidłowy zapis w pkt. 4.4.6 przyjmuje brzmienie:

„4.4.6 Komisja Oceny Projektów powołana przez instytucję organizującą konkurs dokona oceny merytorycznej każdego wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. Pismo informujące wnioskodawcę o wyniku oceny merytorycznej z załączoną kopią Kart oceny merytorycznej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL wszystkich osób oceniających wniosek, bez danych pozwalających na ich identyfikację, będzie wysyłane po zatwierdzeniu listy rankingowej do projektodawcy
w terminie 10 dni (z możliwością wydłużenia do 15 dni roboczych) od daty zakończenia posiedzenia KOP, podczas którego dany wniosek był oceniany.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż powyższa pomyłka nie wpływa na jakość sporządzanych wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych.
 
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad