POKL - Wyjaśnienie do kryterium strategicznego nr 4 w ramach konkursu zamkniętego I/7.2.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyjaśnienie do kryterium strategicznego nr 4 w ramach konkursu zamkniętego I/7.2.1/A/11

Wyjaśnienie do kryterium strategicznego nr 4 w ramach konkursu zamkniętego I/7.2.1/A/11

Drukuj
Email
Wtorek, 22 Luty 2011 14:02
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji kryterium strategicznego nr 4 tj. premiowane będą projekty realizowane wyłącznie na obszarze gminy/gmin szczególnie zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym (wskaźnik wykluczenia społecznego w danej gminie, liczony jako stosunek osób korzystających ze świadczeń OPS z tytułu bezrobocia w danej gminie do ogółu mieszkańców danej gminy wyższy niż średni wojewódzki wskaźnik wykluczenia społecznego), na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu MPiPS- 03 z 2009 r. w ramach konkursu zamkniętego I/7.2.1/A/11 instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zamieszcza wyjaśnienie do przedmiotowego kryterium o brzmieniu

Średni wojewódzki wskaźnik wykluczenia społecznego wynosi 1,06 % (dane w sprawozdaniu  MPiPS-03 z 2009 r. w dziale 2B Zadania własne gmin, wiersz 5 wskazują, iż w Województwie Dolnośląskim  w 2009 r., świadczenia  tytułu bezrobocia uzyskało 30 624 osoby, co w odniesieniu do liczby mieszkańców województwa w 2009 r., która wynosiła 2 876 627 osób, daje wskaźnik 30 624/2 876 627 = 0,0106 tj. 1,06%). Ze względu na podany powyżej sposób wyliczenia średniego wojewódzkiego wskaźnika wykluczenia społecznego, wartości używane przez projektodawców do wyliczenia wskaźnika wykluczenia społecznego w danej gminie powinny być liczone jako stosunek osób korzystających ze świadczeń OPS z tytułu bezrobocia (czyli liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia z tytułu bezrobocia) w danej gminie do ogółu mieszkańców danej gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

 
Sprawozdanie MPiPS-03 z 2009 r. - pobierz plik
  How To Use TestosteroneIn particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad