POKL - Wyjaśnienie do kryterium strategicznego nr 4 w ramach konkursu zamkniętego I/7.2.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyjaśnienie do kryterium strategicznego nr 4 w ramach konkursu zamkniętego I/7.2.1/A/11

Wyjaśnienie do kryterium strategicznego nr 4 w ramach konkursu zamkniętego I/7.2.1/A/11

Drukuj
Email
Wtorek, 22 Luty 2011 14:02
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji kryterium strategicznego nr 4 tj. premiowane będą projekty realizowane wyłącznie na obszarze gminy/gmin szczególnie zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym (wskaźnik wykluczenia społecznego w danej gminie, liczony jako stosunek osób korzystających ze świadczeń OPS z tytułu bezrobocia w danej gminie do ogółu mieszkańców danej gminy wyższy niż średni wojewódzki wskaźnik wykluczenia społecznego), na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu MPiPS- 03 z 2009 r. w ramach konkursu zamkniętego I/7.2.1/A/11 instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zamieszcza wyjaśnienie do przedmiotowego kryterium o brzmieniu

Średni wojewódzki wskaźnik wykluczenia społecznego wynosi 1,06 % (dane w sprawozdaniu  MPiPS-03 z 2009 r. w dziale 2B Zadania własne gmin, wiersz 5 wskazują, iż w Województwie Dolnośląskim  w 2009 r., świadczenia  tytułu bezrobocia uzyskało 30 624 osoby, co w odniesieniu do liczby mieszkańców województwa w 2009 r., która wynosiła 2 876 627 osób, daje wskaźnik 30 624/2 876 627 = 0,0106 tj. 1,06%). Ze względu na podany powyżej sposób wyliczenia średniego wojewódzkiego wskaźnika wykluczenia społecznego, wartości używane przez projektodawców do wyliczenia wskaźnika wykluczenia społecznego w danej gminie powinny być liczone jako stosunek osób korzystających ze świadczeń OPS z tytułu bezrobocia (czyli liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia z tytułu bezrobocia) w danej gminie do ogółu mieszkańców danej gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

 
Sprawozdanie MPiPS-03 z 2009 r. - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad