POKL - Nabór wniosków - Poddziałanie 6.1.3

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nabór wniosków - Poddziałanie 6.1.3

Nabór wniosków - Poddziałanie 6.1.3

Drukuj
Email
Czwartek, 24 Luty 2011 14:17
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) ogłasza nabór wniosków na 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów systemowych można składać w terminie od 28.02.2011 r. do 11.03.2011 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w informacji dotyczącej naboru wniosków – pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad