POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda II

Drukuj
Email
Czwartek, 24 Luty 2011 15:41
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10, Runda II zatwierdzona Uchwałą nr 321/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10 Runda II w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. 
  Methandrostenolone 10mg Tabletspayday advance . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad