POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/10, Runda II

Drukuj
Email
Czwartek, 24 Luty 2011 15:41
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10, Runda II zatwierdzona Uchwałą nr 321/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10 Runda II w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad