POKL - Zawieszeniu naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zawieszeniu naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

Zawieszeniu naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 04 Marzec 2011 15:44
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informuje, że dnia 04.03.2011 r. podjął decyzję o zawieszeniu naboru wniosków na 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.


Uzasadnienie:

W dniu 1 marca 2011 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało m.in. do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokumenty do konsultacji, dotyczące metodyki pomiaru efektu zatrudnieniowego w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.
Mając na uwadze fakt, iż w/w dokument może mieć istotne znaczenie i może wpłynąć na treść sporządzanych wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zawiesza z dniem 7 marca 2011 roku nabór wniosków systemowych składanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.
  Payday Loans In Ohio. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad