POKL - Wznowienie naboru, Poddziałanie 6.1.3 POKL - projekty systemowe PUP

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wznowienie naboru, Poddziałanie 6.1.3 POKL - projekty systemowe PUP

Wznowienie naboru, Poddziałanie 6.1.3 POKL - projekty systemowe PUP

Drukuj
Email
Poniedziałek, 21 Marzec 2011 16:04
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wznawia nabór wniosków na 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, który został zawieszony z dniem 07.03.2011 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów systemowych można składać w terminie od 22.03.2011 r. do 01.04.2011 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w zaktualizowanej informacji dotyczącej naboru wniosków – pobierz plik.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad