POKL - Wznowienie naboru, Poddziałanie 6.1.3 POKL - projekty systemowe PUP

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wznowienie naboru, Poddziałanie 6.1.3 POKL - projekty systemowe PUP

Wznowienie naboru, Poddziałanie 6.1.3 POKL - projekty systemowe PUP

Drukuj
Email
Poniedziałek, 21 Marzec 2011 16:04
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wznawia nabór wniosków na 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, który został zawieszony z dniem 07.03.2011 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów systemowych można składać w terminie od 22.03.2011 r. do 01.04.2011 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w zaktualizowanej informacji dotyczącej naboru wniosków – pobierz plik.

  Gym PillsPayday Loans In Michigan. They were lucky to produce Viagra Sublingual which dissolves under the tongue and penetrates into the blood causing erection faster than any other drugs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad