POKL - Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 25 Marzec 2011 09:41
Informujemy o wprowadzeniu aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie  obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2011r. opatrzonej numerem 6.4.2.

Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 6.4.2 - pobierz plik

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w przypadku wniosków składanych w ramach Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" PO KL przyjęto następujące rozwiązanie:

Runda
Data WYPEŁNIENIA wniosku
Data ZŁOŻENIA wniosku
Obowiązująca wersja Instrukcji
IV
do 31.03.2011r. włącznie
do 31.03.2011r. włącznie 6.4.0 lub 6.4.1
IV
do 31.03.2011r. włącznie 01.04.2011r.
6.4.0 lub 6.4.1
IV
01.04.2011r.01.04.2011r.6.4.2
V i późniejsze
od 04.04.2011r.
od 04.04.2011r.6.4.2

W pozostałych konkursach ogłoszonych dotychczas przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy nabory zakończą się do dnia 31.03.2011r., dlatego też w tych przypadkach obowiązuje wersja instrukcji 6.4.0 lub 6.4.1.
  Do you need Missouri Payday Loans as soon as possible? But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad