POKL - Ogłoszenie konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/11

Ogłoszenie konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/11

Drukuj
Email
Poniedziałek, 28 Marzec 2011 08:53
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/11 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
  Testosterone Enanthate CycleThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad