POKL - Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs I/8.1.1/E/11 – II runda

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego