POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Drukuj
Email
Czwartek, 12 Maj 2011 11:14
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11, Runda II zatwierdzona Uchwałą nr 635/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11, Runda II w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1 800 000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów do dofinansowania na załączonej liście rankingowej.

Wartość projektów rekomendowanych w II rundzie 7.3 – 587 965,14 PLN.
  installment loans . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad