POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Drukuj
Email
Czwartek, 12 Maj 2011 11:14
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11, Runda II zatwierdzona Uchwałą nr 635/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11, Runda II w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1 800 000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów do dofinansowania na załączonej liście rankingowej.

Wartość projektów rekomendowanych w II rundzie 7.3 – 587 965,14 PLN.
  Liquid WinstrolIn particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents. All this happens in case of bad medicines and wrong way of medication. Viagra Super Force is a treatment that has unique and surpassing formula combination.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad