POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda II

Drukuj
Email
Czwartek, 12 Maj 2011 11:14
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11, Runda II zatwierdzona Uchwałą nr 635/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11, Runda II w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1 800 000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów do dofinansowania na załączonej liście rankingowej.

Wartość projektów rekomendowanych w II rundzie 7.3 – 587 965,14 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad