POKL - Zawieszenie konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zawieszenie konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11

Zawieszenie konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11

Drukuj
Email
Piątek, 13 Maj 2011 09:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że dnia 11 maja 2011 r. podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11 ogłoszonego 8 kwietnia 2011 r. dotyczącego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursu oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.3) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego          nr I/7.2.2/A/11 z dniem 23 maja 2011 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach konkursu do dnia 10 maja 2011 r., przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie.

Zawieszenie konkursu z dniem 23 maja 2011 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 20 maja 2011 r. do godziny 14.30. Planowana data zamknięcia konkursu to 31 grudnia 2011 roku.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 20 maja 2011 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad