Poradnik dla projektodawców - Poddziałanie 8.1.3

Drukuj
Piątek, 20 Maj 2011 08:44
W związku z konkursem ogłoszonym w 2011 roku w ramach Poddziałania 8.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opublikował poradnik skierowany do potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczące zagadnień związanych z konstruowaniem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

Plik do pobrania:

Jak aplikować o środki w ramach Poddziałania 8.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poradnik dla projektodawców

Poradnik dostępny jest również w zakładce Konkursy 2011/Ogłoszone konkursy.
  SSLTimeout.