POKL - Interpretacje MRR

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Interpretacje MRR

Interpretacje MRR

Drukuj
Email
Wtorek, 24 Maj 2011 12:57
Pismo MRR (DZF-I-82207-5-PM/11) odnośnie wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej - pobierz plik / część druga pisma

Pismo MRR (DZF-IV-82252-248-MCh/11 NK: 63707/11) potwierdzające wcześniejsze interpretacje IZ wskazujące, że personelem projektu nie są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (niebędące beneficjentem) bez względu na to, czy zatrudniają pracowników czy nie nawet jeśli osobiście wykonują zadania w ramach projektu. Tym samym, powierzanie na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania wykonawcy- osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy traktować jako zakup usług, nie zaś angażowanie personelu projektu. Powyższa interpretacja obowiązuje od  1 marca 2011r.

  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad