POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Drukuj
Email
Środa, 01 Czerwiec 2011 14:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11 zatwierdzonej Uchwałą nr 726/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

24 wnioski otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 34 415 036,72 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania mogą zostać przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 7 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11”.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad