POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Drukuj
Email
Środa, 01 Czerwiec 2011 14:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11 zatwierdzonej Uchwałą nr 726/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

24 wnioski otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 34 415 036,72 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania mogą zostać przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 7 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11”.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad