POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/A/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/A/11

Drukuj
Email
Czwartek, 09 Czerwiec 2011 10:27
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 766/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 15 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 8 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11”.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad