POKL - Zawieszenie konkursów I/6.3/A/11 oraz I/6.1.2/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zawieszenie konkursów I/6.3/A/11 oraz I/6.1.2/A/11

Zawieszenie konkursów I/6.3/A/11 oraz I/6.1.2/A/11

Drukuj
Email
Środa, 15 Czerwiec 2011 08:48
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że podjął decyzję o ponownym zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 odwieszonego 6 czerwca 2011r. oraz o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/11 ogłoszonego 20 maja 2011 r. dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursów oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.3) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursów otwartych
nr I/6.3/A/11 oraz I/6.1.2/A/11 z dniem 24 czerwca 2011r. Przyczyną zawieszenia konkursów jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach przedmiotowych konkursów odpowiednio do dnia 9 oraz 13 czerwca 2011 r., przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowych konkursach.

Zawieszenie konkursów z dniem 24 czerwca 2011 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 22 czerwca 2011 r. do godziny 14.30. Planowana data zamknięcia konkursów to 31 grudzień 2011 roku.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 22 czerwca 2011 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad