POKL - Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja 4.2.8

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja 4.2.8

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja 4.2.8

Drukuj
Email
Środa, 22 Czerwiec 2011 09:22
Informujemy, że z dniem 20 czerwca 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 4.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych.

W ramach ww. wersji wprowadzono następujące rozwiązania:
· Wsparcie dla osób niewidomych - obsługa programu przez narzędzia udźwiękowiające Window Eyes oraz JAWS.
· Wsparcie dla osób niedowidzących.
· W zakładce Pomoc dodano pozycję Wsparcie techniczne, która zawiera procedurę zgłaszania problemów w funkcjonowaniu generatorów dla PO KL (HelpDesk).
· Dodano skróty klawiszowe ułatwiające nawigację po GWP - listę skrótów zamieszczono w zakładce Pomoc.
· Doprecyzowano zapisy instrukcji oraz etykiety tabel elektronicznej wersji Załącznika nr 2 (Postęp rzeczowy).
· Ograniczono do 500 maksymalną liczbę znaków jaką można wprowadzić w polu nr 5 „Nazwa towaru lub usługi” w części Załącznika 1.
· Import części danych z wniosku o dofinansowanie projektu do GWP przenosi automatycznie pozycje Współpraca ponadnarodowa oraz Zarządzanie projektem do zakładki 4 Postęp finansowy realizacji projektu

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Instytucja Zarządzająca dla PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

* Do dnia 30 czerwca 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 3.2.8 jak i 4.2.8.
* Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.8 GWP.


Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja aktualizująca - 2 MB)

Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB)
  Testosterone Propionate InjectionThe main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad