POKL - Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja 4.2.8

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja 4.2.8

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja 4.2.8

Drukuj
Email
Środa, 22 Czerwiec 2011 09:22
Informujemy, że z dniem 20 czerwca 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 4.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych.

W ramach ww. wersji wprowadzono następujące rozwiązania:
· Wsparcie dla osób niewidomych - obsługa programu przez narzędzia udźwiękowiające Window Eyes oraz JAWS.
· Wsparcie dla osób niedowidzących.
· W zakładce Pomoc dodano pozycję Wsparcie techniczne, która zawiera procedurę zgłaszania problemów w funkcjonowaniu generatorów dla PO KL (HelpDesk).
· Dodano skróty klawiszowe ułatwiające nawigację po GWP - listę skrótów zamieszczono w zakładce Pomoc.
· Doprecyzowano zapisy instrukcji oraz etykiety tabel elektronicznej wersji Załącznika nr 2 (Postęp rzeczowy).
· Ograniczono do 500 maksymalną liczbę znaków jaką można wprowadzić w polu nr 5 „Nazwa towaru lub usługi” w części Załącznika 1.
· Import części danych z wniosku o dofinansowanie projektu do GWP przenosi automatycznie pozycje Współpraca ponadnarodowa oraz Zarządzanie projektem do zakładki 4 Postęp finansowy realizacji projektu

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Instytucja Zarządzająca dla PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

* Do dnia 30 czerwca 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 3.2.8 jak i 4.2.8.
* Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.8 GWP.


Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja aktualizująca - 2 MB)

Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB)
  Testosterone EnanthateThe majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. Cialis Professional online is capableto release you reliably from the erection problems, its improved formula gives the new properties to the drug.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad