POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda V

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda V

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda V

Drukuj
Email
Środa, 22 Czerwiec 2011 13:10
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11, Runda V zatwierdzonej Uchwałą nr 848/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.3/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 1 800 000,00 PLN.
3 wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 149 993,30 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania może zostać przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11”.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad