POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda V

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda V

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/11, Runda V

Drukuj
Email
Środa, 22 Czerwiec 2011 13:10
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11, Runda V zatwierdzonej Uchwałą nr 848/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.3/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 1 800 000,00 PLN.
3 wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 149 993,30 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania może zostać przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11”.
  unsecured loans . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad