POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Drukuj
Email
Poniedziałek, 27 Czerwiec 2011 08:55
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne testujące (z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Temat:
1. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym,

albo

2. Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad