POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Czerwiec 2011 08:06
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

  The system of instant Payday Loans Virginia allows any adult U.S. citizen. What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad