POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Czerwiec 2011 08:06
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

  Buy Testosterone Enanthate 300There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad