POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Czerwiec 2011 08:06
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

  Buying Dbol OnlineThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad