POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Czerwiec 2011 08:06
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

  Steroid Pills For SaleGetting California Loans Online should be thought of many times. If you have already decided to take Levitra For Sale, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad