POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11

Drukuj
Email
Czwartek, 21 Lipiec 2011 13:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 987/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 6 000 000,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 3 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 3 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycjach 1 i 2 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych.
  In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad