POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11

Drukuj
Email
Czwartek, 21 Lipiec 2011 13:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 987/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 6 000 000,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 3 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 3 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycjach 1 i 2 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych.
  Getting Payday Loans In California should be thought of many times. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad