POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda I

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda I

Drukuj
Email
Czwartek, 21 Lipiec 2011 13:26
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11, Runda I zatwierdzonej Uchwałą nr 988/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 3 000 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 15 924 305,40 PLN. Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 8 860 056,11 PLN.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znajduje się na pozycji 1.
  Today, Ohio Payday Loans are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad