POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Wtorek, 26 Lipiec 2011 08:31
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 989/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad