POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Wtorek, 26 Lipiec 2011 08:31
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 989/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  Payday Loans In Virginia. In rare cases, the smarting in eyes and the tumefaction of eyelids can happen. In case of long term Cialis Black administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad