POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Wtorek, 26 Lipiec 2011 08:31
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11, Runda I - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 989/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  Stanozolol Injection CyclePayday Loans In New Jersey. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad