POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda II

Drukuj
Email
Czwartek, 28 Lipiec 2011 08:29
Lista rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11, Runda II zatwierdzona Uchwałą nr 1030/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 3 000 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 3 311 947,00 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 630 227,00 PLN.

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11 projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
  Anabolic DianabolMost online loan lenders allow getting Payday Loans New Jersey without visiting a bank, straight to your bank account. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad