POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11, Runda II

Drukuj
Email
Czwartek, 28 Lipiec 2011 08:29
Lista rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11, Runda II zatwierdzona Uchwałą nr 1030/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 3 000 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 3 311 947,00 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 630 227,00 PLN.

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11 projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
  Tablet Steroids For Bodybuilding. Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad