POKL - Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)

Drukuj
Email
Poniedziałek, 01 Sierpień 2011 11:54
Informujemy, że od 01.08.2011r. została udostępniona nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) o numerze 4.2.9.
Generator Wniosków Płatniczych (4.2.9 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB)
Generator Wnisków Płatniczych (4.2.9 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB)
Generator wniosków Płatniczych (4.2.9 wersja aktualizująca - 2 MB)

W ramach przedmiotowej wersji wprowadzono następujące zmiany:
1. Poszerzono zakres słownika pola Instytucja zatwierdzająca wniosek o nowe instytucje włączane do systemu realizacji PO KL.
2. Rozszerzono zakres słownika pola Instytucja zatwierdzająca wniosek o nowe instytucje centralne dla priorytetu Pomoc techniczna.
3. Zmieniono format wyświetlania instrukcji wypełniania wniosku płatniczego z HTML na PDF.
4. Dodano automatyczne nazewnictwo dla pliku zapisywanego na potrzeby importu do KSI (z możliwością zmiany nazwy).
5. Wprowadzono podczas pierwszego uruchomienia GWP automatyczne tworzenie katalogu pn. "Wnioski płatnicze". W katalogu domyślnie będą zapisywane pliki tworzone w GWP.

Ze względu na specyfikę nowych funkcjonalności zaleca się instalację aplikacji z pliku zamiast korzystania z mechanizmu aktualizującego dostępnego w GWP.

Jednocześnie informujemy, że IZ PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:
- do dnia 22.08.2011r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność zarówno
w GWP wersji 4.2.8 jak i 4.2.9;
- od dnia 23.08.2011r. obowiązującą wersją GWP będzie 4.2.9  The deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. The new drug with unique properties was developed to help men to get rid of all sexual disorders, and its name is Cialis Super Force. Now you do not have to buy two different medications to solve sexual problems.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad