POKL - Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Drukuj
Email
Środa, 10 Sierpień 2011 14:11
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1087/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/11” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 3 000 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 1 794 870,74 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 9. 
  The deal is that Indiana Loans Online online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad