POKL - Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Drukuj
Email
Środa, 10 Sierpień 2011 14:11
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1087/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/11” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 3 000 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 1 794 870,74 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 9. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad