POKL - Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs I/6.1.2/A/11 I Runda

Drukuj
Email
Środa, 10 Sierpień 2011 14:11
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1087/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/11” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 3 000 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 1 794 870,74 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 9. 
  Anadrol EffectsThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad