POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda III

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda III

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda III

Drukuj
Email
Środa, 24 Sierpień 2011 14:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1136/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Wartość środków dostępnych na dzień wznowienia konkursu w wysokości 54 802,00 PLN pozwala na realizację projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znajduje się na pozycji 1
  personal loan . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad