POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda III

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda III

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda III

Drukuj
Email
Środa, 24 Sierpień 2011 14:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1136/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Wartość środków dostępnych na dzień wznowienia konkursu w wysokości 54 802,00 PLN pozwala na realizację projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znajduje się na pozycji 1
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad