POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 31 Sierpień 2011 14:39
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1167/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad