POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 31 Sierpień 2011 14:39
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1167/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.
  Natural Dianabolpayday advance . But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad