POKL - PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (PEFS 2007)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (PEFS 2007)

PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (PEFS 2007)

Drukuj
Email
Piątek, 16 Wrzesień 2011 08:59
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca udostępnia Walidator Formularza PEFS 2007.

Formularz PEFS 2007 - Walidator to narzędzie pozwalające ocenić jakość danych wprowadzonych do Formularza PEFS 2007.

Narzędzie pełni dwie funkcje:

* naprawia najczęściej popełniane błędy (m.in. format daty),
* przygotowuje zestawienie błędnych i brakujących danych w badanym Formularzu PEFS 2007.

Instytucja Pośrednicząca zaleca aby wszyscy Beneficjenci przed złożeniem Formularza PEFS 2007 wraz z wnioskiem o płatność sprawdzili dane zgromadzone w Formularzu PEFS 2007 przy pomocy w/w narzędzia.

Walidator w postaci pliku .xls dostępny jest tutaj oraz w podzakładkach dotyczących Sprawozdawczości/PEFS w zakładkach Realizacja projektów konkursowych, Projekty systemowe PUP, Projekty systemowe OPS i PCPR oraz Projekty systemowe 6.1.1, 6.1.2, 8.1.2, 8.1.4

Uruchomienie Formularza PEFS 2007 - Walidator nie wymaga spersonalizowanych uprawnień i następuje automatycznie po otworzeniu pliku.

Informujemy również, że zgodnie z nową Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 przy występowaniu do IZ POKL o nadanie sztucznego numeru NIP i/lub REGON należy korzystać z poniższej formatki.

Formatka - pobierz plik

Opublikowany został również dokument FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL - pobierz plik

Informacje zawarte w dokumencie to zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007.
  personal loan . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Cheap Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad