POKL - PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (PEFS 2007)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (PEFS 2007)

PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (PEFS 2007)

Drukuj
Email
Piątek, 16 Wrzesień 2011 08:59
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca udostępnia Walidator Formularza PEFS 2007.

Formularz PEFS 2007 - Walidator to narzędzie pozwalające ocenić jakość danych wprowadzonych do Formularza PEFS 2007.

Narzędzie pełni dwie funkcje:

* naprawia najczęściej popełniane błędy (m.in. format daty),
* przygotowuje zestawienie błędnych i brakujących danych w badanym Formularzu PEFS 2007.

Instytucja Pośrednicząca zaleca aby wszyscy Beneficjenci przed złożeniem Formularza PEFS 2007 wraz z wnioskiem o płatność sprawdzili dane zgromadzone w Formularzu PEFS 2007 przy pomocy w/w narzędzia.

Walidator w postaci pliku .xls dostępny jest tutaj oraz w podzakładkach dotyczących Sprawozdawczości/PEFS w zakładkach Realizacja projektów konkursowych, Projekty systemowe PUP, Projekty systemowe OPS i PCPR oraz Projekty systemowe 6.1.1, 6.1.2, 8.1.2, 8.1.4

Uruchomienie Formularza PEFS 2007 - Walidator nie wymaga spersonalizowanych uprawnień i następuje automatycznie po otworzeniu pliku.

Informujemy również, że zgodnie z nową Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 przy występowaniu do IZ POKL o nadanie sztucznego numeru NIP i/lub REGON należy korzystać z poniższej formatki.

Formatka - pobierz plik

Opublikowany został również dokument FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL - pobierz plik

Informacje zawarte w dokumencie to zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007.
  The system of instant Virginia Payday Loans allows any adult U.S. citizen. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad