POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11

Drukuj
Email
Czwartek, 22 Wrzesień 2011 14:58
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1246/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty  nr II/8.1.1/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 rok wynosi 17 000 000,00 PLN (w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 8 000 000,00 PLN na projekty skierowane wyłącznie do MMŚP i/lub ich pracowników), po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 17 400 000,00 PLN (w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 9 800 000 PLN). Umożliwia to realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania i znajdujących się na pozycjach 1-20 (pula ogólna) oraz 1-20, 24-26, 28-29 (wyodrębniona pula środków). 
  In particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents. Since its introduction in the market buying Generic Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad