POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Drukuj
Email
Środa, 28 Wrzesień 2011 11:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11” zatwierdzona Uchwałą nr 1279/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 896 304,37 PLN.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. It is strictly forbidden to administrate Cialis Soft online in conjunction with medications, which are composed of nitrates - antidepressants, drastic analgetic pills, sleeping pills, and others.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad