POKL - Spotkanie informacyjne - pracownicy PUP, projekty systemowe

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Spotkanie informacyjne - pracownicy PUP, projekty systemowe

Spotkanie informacyjne - pracownicy PUP, projekty systemowe

Drukuj
Email
Środa, 05 Październik 2011 12:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – instytucja wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia planuje przeprowadzenie spotkania dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zajmujących się obsługą projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3.
Planowane spotkanie dotyczyć będzie części sprawozdawczej  wniosku beneficjenta o płatność.

Data i miejsce spotkania: Wrocław, 24.10.2011r. (szczegółowe informacje dotyczące miejsca spotkania zostaną przesłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa)

Godziny spotkania: 10:00 - 15:00

Z uwagi na omawianą tematykę na spotkanie zapraszamy przedstawicieli Państwa instytucji, którzy na co dzień są  zaangażowani w rozliczanie realizowanych projektów w szczególności sporządzających wnioski o płatność.
Instytucje, które wyrażą chęć uczestnictwa, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: magdalena.tarczynska@dwup.pl do dnia 17 października br.

Formularz zgłoszeniowypobierz plik

W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie również możliwość ograniczenia liczby osób z danej instytucji do jednej, o czym powiadomi Państwa w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 20 października  br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.
W przypadku pojawienia się pytań dotyczących tematyki spotkania, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza pytań i przesłanie go na adres:   magdalena.tarczynska@dwup.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października br.

Formularz pytań - pobierz

Osobami odpowiedzialnymi za sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem są Pani Magdalena Tarczyńska - tel. 071 39 74 113 oraz Pani Małgorzata Majka - tel. 071 39 74 114.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad