POKL - Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 10 Październik 2011 07:22
Do 26 października 2011 r. potrwają konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

Projekt uwzględnia zmiany wprowadzone do Programu Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego przeprowadzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., podziału Krajowej Rezerwy Wykonania, dodatkowych modyfikacji o charakterze porządkowym i doprecyzowującym, wynikające z dotychczasowej praktyki wdrażania PO KL.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: pawel.szymanski@mrr.gov.pl w terminie do 26 października 2011 r.

Konsultowany projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL będzie mógł ulec dalszym modyfikacjom w zależności od wyników negocjacji Programu, prowadzonych z Komisją Europejską.

Pliki do pobrania:

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

Formularz do zgłaszania uwag
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad