POKL - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Drukuj
Email
Piątek, 28 Październik 2011 12:37
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół licealnych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.

Istotą ogłoszonego Konkursu jest zarówno popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół licealnych jak i  kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to program, który oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i społecznego mieszkańcom naszego regionu dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od 2007 roku, kiedy rozpoczęła się realizacja programu, ze wsparcia głównie w postaci bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego czy przyznania środków na otworzenie własnej firmy skorzystało już tysiące Dolnoślązaków. Udział w projektach realizowanych w ramach PO KL pozwolił im znaleźć zatrudnienie, spełnić marzenia o własnym biznesie czy lepiej płatnej pracy, wpłynął na rozwój przedsiębiorstw oraz wpływa na poziom i dostępność do edukacji. Listę realizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładce Projekty realizowane na Dolnym Śląsku.

Organizator Konkursu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - jest instytucją, która przyznaje dofinansowanie na projekty PO KL, które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, integracji społecznej oraz poprawy umiejętności i kwalifikacji mieszkańców województwa dolnośląskiego (projekty realizowane w Priorytecie VI, VII i VIII PO KL). Są to tzw. „projekty miękkie” – ukierunkowane na indywidualny rozwój człowieka, co odróżnia je od projektów „twardych”, takich jak remonty i budowa dróg, obiektów sportowych, które są finansowane z innych programów unijnych.
Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że powinna ona obrazować (w formie zdjęcia/zdjęć) zmiany dokonane w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Tutaj dostępny jest list do uczniów precyzujący oczekiwania Organizatora odnośnie składanych prac wyjaśniający założenia Konkursu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą zasięgać informacji dotyczących realizacji PO KL odwiedzając stronę internetową www.pokl.dwup.pl oraz kontaktując się z Punktem Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numer bezpłatnej Infolinii 0 800-207-097 (tylko z telefonu stacjonarnego) lub 071/39-74-111.

Termin składania prac upływa 25 listopada 2011 r.


Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Załączniki do regulaminu (oświadczenia, formularz zgłoszeniowy)ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIEKonkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad