POKL - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Drukuj
Email
Piątek, 28 Październik 2011 12:37
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół licealnych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.

Istotą ogłoszonego Konkursu jest zarówno popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół licealnych jak i  kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to program, który oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i społecznego mieszkańcom naszego regionu dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od 2007 roku, kiedy rozpoczęła się realizacja programu, ze wsparcia głównie w postaci bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego czy przyznania środków na otworzenie własnej firmy skorzystało już tysiące Dolnoślązaków. Udział w projektach realizowanych w ramach PO KL pozwolił im znaleźć zatrudnienie, spełnić marzenia o własnym biznesie czy lepiej płatnej pracy, wpłynął na rozwój przedsiębiorstw oraz wpływa na poziom i dostępność do edukacji. Listę realizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładce Projekty realizowane na Dolnym Śląsku.

Organizator Konkursu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - jest instytucją, która przyznaje dofinansowanie na projekty PO KL, które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, integracji społecznej oraz poprawy umiejętności i kwalifikacji mieszkańców województwa dolnośląskiego (projekty realizowane w Priorytecie VI, VII i VIII PO KL). Są to tzw. „projekty miękkie” – ukierunkowane na indywidualny rozwój człowieka, co odróżnia je od projektów „twardych”, takich jak remonty i budowa dróg, obiektów sportowych, które są finansowane z innych programów unijnych.
Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że powinna ona obrazować (w formie zdjęcia/zdjęć) zmiany dokonane w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Tutaj dostępny jest list do uczniów precyzujący oczekiwania Organizatora odnośnie składanych prac wyjaśniający założenia Konkursu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą zasięgać informacji dotyczących realizacji PO KL odwiedzając stronę internetową www.pokl.dwup.pl oraz kontaktując się z Punktem Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numer bezpłatnej Infolinii 0 800-207-097 (tylko z telefonu stacjonarnego) lub 071/39-74-111.

Termin składania prac upływa 25 listopada 2011 r.


Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Załączniki do regulaminu (oświadczenia, formularz zgłoszeniowy)ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIEKonkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad