POKL - Konferencja „Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku – stan obecny oraz perspektywy na przyszłość” – 8.12.2011 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konferencja „Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku – stan obecny oraz perspektywy na przyszłość” – 8.12.2011 r.

Konferencja „Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku – stan obecny oraz perspektywy na przyszłość” – 8.12.2011 r.

Drukuj
Email
Poniedziałek, 21 Listopad 2011 06:51
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 8 grudnia 2011 roku organizuje konferencję pn. „Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku – stan obecny oraz perspektywy na przyszłość”.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetów i Działań wdrażanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto przedstawione zostaną plany na 2012 rok związane z ogłaszanymi konkursami oraz zmianami w systemie wdrażania PO KL. Osobny moduł poświęcony będzie nowej perspektywie finansowej po 2013 roku. Uczestnicy zostaną poinformowani o aktualnym stanie prac nad Polityką Spójności w nowym okresie programowania ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego.


Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w godzinach 10:00-15:00 (szczegółowe informacje dotyczące miejsca spotkania zostaną przesłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą elektroniczną do
30 listopada br. na adres magdalena.tarczynska@dwup.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Formularz zgłoszeniowy – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed w/w terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 2 grudnia br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na konferencję”.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.
Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konferencją jest
Pan Paweł Cychowski tel. 71-39 74 115. 

Serdecznie zapraszamy do udziału

Agenda konferencji – pobierz plik

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad