POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11

Drukuj
Email
Środa, 23 Listopad 2011 15:49
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL zatwierdzona Uchwałą nr 1481/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Temat: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11 na projektu innowacyjne PO KL  zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 6 900 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 3 400 792,50 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 5.
  California Payday Loans. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad