POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11

Drukuj
Email
Środa, 23 Listopad 2011 15:49
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL zatwierdzona Uchwałą nr 1481/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Temat: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11 na projektu innowacyjne PO KL  zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 6 900 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 3 400 792,50 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 5.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad