POKL - Plan działania na rok 2012 II Wersja projektu - raport z konsultacji

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Plan działania na rok 2012 II Wersja projektu - raport z konsultacji

Plan działania na rok 2012 II Wersja projektu - raport z konsultacji

Drukuj
Email
Piątek, 02 Grudzień 2011 08:56
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie regionie opublikowała wyniki konsultacji społecznych II wersji projektu Planu działania na rok 2012, które prowadzone były we wrześniu oraz październiku br.

Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami oraz stanowiskiem tutejszej IP odnośnie sposobu ich uwzględnienia. Szczególnie polecamy Państwa uwadze projekt przedmiotowych dokumentów, przekazany 20 października br. Komisji Europejskiej (KE) oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (MRR). Niniejsze dokumenty zostały zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzenia przez IZ PO KL. Uchwala nr 24/2011 w przedmiotowej sprawie została podjęta przez członków PKM podczas XI Posiedzenia, które odbyło się 19 października tego roku.
 
Jednocześnie informujemy, że Komisja Europejska oraz Instytucja Zarządzająca PO KL zgłosiły kolejne uwagi do II wersji projektu PD2012. Pewne modyfikacje mogą się pojawić także w związku z nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.
 
Ostateczna wersja dokumentu zostanie Państwu przedstawiona niezwłocznie po jego przyjęciu przez Instytucję Zarządzającą PO KL.

Raport z konsultacji społecznych Planów działania na rok 2012 prowadzonych w okresie wrzesień-październik 2011 - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad